No. Nama MOU/MOA Tempoh Aktif MOU/MOA Kategori
1 Memorandum of Understanding between Universiti Teknologi MARA, ZTE University, ZTE (Malaysia) Corporation Sdn. Bhd.  1/4/2014-30/3/2016 Antarabangsa
2 Memorandum of Understanding between Universiti Teknologi MARA and Hanitek Sdn. Bhd.  20/3/2014-19/2/2016 Tempatan
3 Collaboration Aggreement for Research & Development between Universiti Teknologi MARA and Telekom Research & Development Sdn. Bhd.  24/4/2015-23/3/2016 Tempatan
4 Collaboration Aggreement for Research & Development between Universiti Teknologi MARA and Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd.  2015-2018 Tempatan

Members

Azita Laily Yusof, PhD
Head 

 

Norsuzila Ya’acob, PhD
Member 

 

Azlina Idris, PhD
Member 

 

Darmawaty Mohd Ali, PhD
Member 

 

Nur Idora Abdul Razak, PhD
Member 

 

Wan Norsyafizan Wan Muhamad, PhD
Member 

 

Rosmadi Ghazali, PhD
Member 

Who's Online

We have 4 guests and no members online